Skočit na obsah


Oznámení: Podmínky a pravidla hraní


Autor Tereza


Tereza

    Advanced Member

  • Members
  • PipPipPip
  • 120 Příspěvků:
  • Server:CZ1
Tento překlad je převzán z naší anglické komunity (dostupné na http://uk1.herozerogame.com/tos/) za účelem poskytnutí lepšího pochopení pravidel hry. Nicméně administrace projektu se bude během operací vždy řídit originálním textem v angličtině. Budeme se ale snažit informace v tomto dokumentu aktualizovat a opravovat tak často, jak je to možné. Pro všechna ujasnění a spory přikládáme originální text.

1. Použití a požadavky
1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky ( dále jen " VOP " ) upravují používání hry a souvisejících doplňkových služeb, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.herozerogame.com prohlížeče hry herozerogame.com od Playata GmbH. Odmítnutí VOP uživatelem je výslovně nepřípustné. Přístup k herozerogame.com můžete mít pouze tehdy, pokud souhlasíte s těmito VOP. Na webových stránkách http://www.herozerogame.comsi můžete prohlédnout tyto VOP kdykoliv si je vytisknout či uložit.
1.2. herozerogame.com je provozována:
Playata GmbH
Obchodní partner: Johannes Sevket Gözalan
Vordere Sterngasse 4/6
D-90402 Nürnberg
Obchodní registr: District Court Munich, HRB 180531

(níže “Provozovatel”).
Podrobnosti o Playata GmbH jsou ustanoveny v souladu s právními podmínkami.

Globální marketing, včetně prodeje a připsání virtuálních předmětů ve hře, je v kompetenci:

European Games Group AG
Board of Directors: Johannes Sevket Gözalan
Wiener Platz 7
D-81667 München
Obchodní registr: District Court of München, HRB 187516


1.3. Svým souhlasem s VOP potvrzujete aktuální verzi těchto VOP.
1.4. Tyto VOP kompletně nahrazují předešlou verzi VOP pro herozerogame.com
1.5 Obsah a další služby Playata GmBH jsou průběžně doplňovány, upravovány a aktualizovány. Z tohoto důvodu se pouze uživatel může podílet na nejnovější verzi herozerogame.com
1.6. Připojení uživatele k internetu stejně tak jako systémové požadavky je nezbytnou součástí. Použivané vyhledávače nejsou součástí Playata GmbH, proto se na jejich užívání nevztahují tyto podmínky. Uživatel je zodpovědný za to, že hardware a software, který používá je v dobu užívání kompatibilní a bezpečný.
1.7. Používání základní verze herozerogame.com je bez poplatku. Některé vlastnosti jsou ale k dispozici pouze platícím uživatelům (viz § 5 z těchto VOP v tomto ohledu)
1.8. Playata GmbH nabízí komunikační možnosti pro uživatele. To je umožněno pomocí fóra na internetových stránkách Playata GmbH, které uživatel může používat v rámci aktuální dostupnosti. Playata GmbH musí poskytnou technické možnosti pro samotnou výměnu informací. Poskytovatel není schopen vykonávat přímou kontrolu nad všemi předloženými položkami. Poskytovatel nemůže trvale sledovat příspěvky návštěvníků a členů online. Proto nenese odpovědnost za obsah, přesnost nebo formu individuálně zaslaných příspěvků.Každý uživatel jako autor je zodpovědný za svůj příspěvek. Publikace nelegálních, útočných a / nebo trestních příspěvků je výslovně zakázána. Každý uživatel je povinen dodržovat za všech okolností stávající právní předpisy, například v oblasti trestního práva, v zákonech týkajících se ochrany nezletilých, zákony o autorských právech a zákony, které upravují nekalou soutěž.Včetně komerční reklamy v příspěvcích, bez ohledu na to v jaké formě (například jako text, odkaz, nebo vyskakující reklamní tabule). Playata GmbH si vyhrazuje právo mazat příspěvky a zrušit zápis oprávnění jednotlivých uživatelů na dobu určitou či zcela definitivně. Výslovně zdůrazňujeme, že Playata GmbH nepřijímá odpovědnost za jakýkoliv typ škody, která vznikne v souvislosti s použitím tohoto fóra! Kromě toho, pravidla hry se vztahují v souladu s § 7 o ochranu autorských práv a práv třetích osob podle § 9 těchto podmínek užití.

2. Dokončení a obsah dohody
2.1. Ke stanovení této dohody, musí uživatel vyplnit registrační formulář. Uživatel se může registrovat na herozerogame.com zdarma zadáním platné e-mailové adresu a hesla do registračního formuláře. Zadaná e-mailová adresa musí osobně patřit uživateli a uživatel musí být na této e-mailové adrese k zastižení po dobu hraní hry. To jest z důvodu, že Playata GmbH komunikuje obecně pomocí e-mailu. Proto je používání jednosměrných adres ( tzv " trash mail" ), výslovně zakázáno. Registrace je povolena pouze pro fyzické osoby.
2.2. Po registraci si uživatel může vybrat přijatelné hrací jméno (přezdívku). Přezdívka nesmí porušovat práva třetích osob a slušné mravy. Neexistuje žádný nárok na vydání speciálního uživatelského jména. Nepřijatelná uživatelská jména jsou e -mailové a internetové adresy a slova, která nekorelují s technickými požadavky.
2.3. Prezentace našeho herního portálu nepředstavuje závaznou nabídku.Jen dokončením registračního formuláře se uživatel zavazuje dle § 145 občanského zákoníku (OZ) pro dokončení dohody .V tomto procesu musí být všechna datová pole označená jako "povinné pole registračního formuláře" vyplněna , a na závěr ověřena kliknutím na tlačítko OK podle § 2 bod 1 těchto VOP. Po obdržení Vaší žádosti o registraci, Vám bude automaticky odeslán potvrzující e-mail na adresu, kterou jste uvedli v registračním formuláři. Timto e-mailem se ověří Vaše přijetí. Dohoda s Playata GmbH následuje po přijetí ověřovacího e-mailu.
2.4. Uživatel nemá nárok na registraci,povolení nebo účast ve hře. Playata GmbH je oprávněna odmítnout ověření a přijetí registraci bez udání důvodů.

3. Povinnosti uživatele
3.1. Prostřednictvím registrace uživatel potvrzuje, že je zletilý. Pokud je uživatel nezletilý, zajistí souhlas zákonného zástupce - při podání žádosti o registraci.
3.2. Registrace může být provedena pouze osobně, nikoli automaticky či prostřednictvím třetích osob.
3.3. Uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet na na herním světě od herozerogame.com. To znamená, že již registrovaným uživatelem je možné otevřít nový účet na stejném herním světě, pokud byl předchozí účet smazán. Vytváření a správa více účtů na stejném herním světě (multi - účtů) je zakázáno. Takové multi - účty mohou být blokovány smazány Playata GmbH podle vlastního uvážení, a to kdykoli a bez předchozího upozornění.
3.4. Uživatel je povinen při registraci použít svůj účet výhradně pro soukromé účely v souvislosti s účastí
ve hře. Komerční využití všeho druhu, včetně distribuce reklamy a dalších komerčních nabídek, je výslovně zakázáno.
3.5. Účet je spojen s jedním člověkem a je nepřenosný. Proto by se měl uživatel vyhnout převedení účtu třetí straně, jako je například prodej účtu či darování.
3.6. Uživatel je povinen uchovávat své přihlašovací údaje a hesla v bezpečí a chránit je před neoprávněným přístupem třetích stran. Pojmy "přihlašovací údaje a hesla" se rozumí všechna písmena a / nebo znaky a / nebo číselné sekvence používané k ověření uživatele, jejichž použití neoprávněnými třetími stranami by měly být vyloučeny. Heslo nemusí být totožný s názvem hry a musí obsahovat kombinaci čísel a písmen.
3.7. Uživateli je zakázano používat přihlašovací údaje jiného uživatele.
3.8. Uživatel je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele, pokud existuje podezření, že třetí strana získala či může získat přihlašovací údaje nedovoleným způsobem. Je-li podezření na zneužití či hrozí zneužití, Playata GmbH může dočasně zablokovat účty spojené s touto nepovolenou činností, dokud se podezření nevyvrátí .
3.9. Použití nabídek od Playata GmbH při využití anonymizační služby, která potlačuje nebo falšuje skutečnou IP adresu uživatele, není dovoleno.
3.10. Manipulativní zásahy ve hře jsou zakázány. Zvláště to zahrnuje používání softwarů a mechanismů, který narušují průběh hry nebo vytváří nespravedlivé zvýhodnění uživatele nad ostatními hráči. Mimo jiné, vytváření a / ​​nebo použití hacků, podvody, dolování dat, nástroje a automatizované prohlížeče jsou zakázány.
3.11. Uživatel je povinen dodržovat pravidla hry podle § 7 těchto VO

4. Povinnosti Playata GmbH
4.1. Playata GmbH umožňuje každému účastníkovi účast na herozerogame.com bez poplatku.
4.2. Playata GmbH zajišťuje schopnost dosáhnout obsahu hry ve výši alespoň 90% v ročním
průměru. To se týče dostupnosti obsahu hry na herozerogame.com ze serveru Playata GmbH. Playata GmbH neposkytuje záruku na potenciální chyby ze strany poskytovatelů internetu. Přerušení a poruchy, které jsou nezbytné k údržbě, jsou z této záruky také vyloučeny.
4.3. Playata GmbH je povinen čelit riziku ztráty dat prostřednictvím ochrany osobních údajů pomocí vhodných opatření ( Back-UPS ). Bohužel v případě ztráty dat není možné reprodukovat dokončené herní činnosti, k nimž došlo po záloze (back-up). Playata GmbH se zavazuje postarat se o postižené uživatele v relevantích případech použitím opatřeních týkajících se hry tak, aby došlo poskytnutí nápravy.

5. Nákup věcí z European Games Group AG, platby.
5.1. Vytvoření účtu a užívání základní verze herozerogame.com jsou zdarma
5.2. Uživatel má možnost získat virtuální měnu, kterou je možno použít k získání jednotlivých doplňkových služeb, např.: jednotlivé doplňkové služby, na rozdíl od základní verze, po zaplacení poplatku, výhradně z evropské Games Group AG jako se smluvním partnerem. Poplatky za dané měny, jakož i přesný popis a funkčnost jednotlivých prvků, jsou uvedeny v detailu na internetových stránkách herozerogame.com. Uvedené ceny reprezentují spotřebitelské ceny včetně příslušné daně z prodeje a úvěrování. .
5.3. Uživatel není povinen si koupit virtuální měnu a funkce.
5.4. European Games Group AG je oprávněna požadovat poplatky, za nákup virtuální měny a funkcí. předem. Poplatky za nákup virtuální měny jsou splatné po dokončení dohody, tj. s ověřením uživatele, jehož se koupě týká.
5.5. Pro vaši bezpečnost jsme se spojili s uznávanými a důvěryhodnými platebními systémy. Platby se provádějí přes výběr určitého platebního systému ( např. PayPal, kreditní karty, Premium SMS ) s příslušným poskytovatelem služeb. Uživatel nemá oprávnění k určitému platebnímu systému, který nabízí a spravuje European Games Group AG. Poplatky budou vypracovány podle výběru uživatele.
5.6. Playata GmbH si vyhrazuje právo na změnu typu, rozsahu a obsahu prvků, stejně jako ukončit jejich nabízení a / ​​nebo nabízet je v bezplatné základní verzi .
5.7. V případě prodlení s platbou, Playata GmbH, na žádost Evropské Games Group AG, je oprávněn přerušit funkce a zablokovat příslušný účet uživatele. Povinnost uživatele zaplatit dohodnutý poplatek se nemění (neruší).
5.8. Vlastnosti ve hře získané virtuální měnou (např. pokles času při čekání, položky, energie) nemohou být vráceny. Tudíž tam není povinnost vrátit poplatky, které uživatel zaplatil, za příslušnou měnu (není-li dohodnuto jinak).
5.9. Evropská hrací společnost AG není povinna vrátit ztracené virtuální měny nebo ztracené funkce. Zejména ne v případě ukončení dohody o použití .

6. Prohlášení týkajících se práv odstoupení od smlouvy
6.1. Můžete zrušit prohlášení Vaše prohlášení o dohodě a zrušit smlouvu s Playata GmbH stejně tak, jako na prohlášení na pořízení virtuální měny s Evropskou hrací společností AG ve lhůtě 14 dnů písemně (např dopis,fax, e-mail), bez udání důvodů. Lhůta začíná po obdržení tohoto písemného odvolání, nikoli před dokončením dohody a nikoli před plněním nášeho závazku k poskytování informací podle článku 246 § 2 ve spojení s § 1 bodu 1 a § 2 úvodního zákona německého občanského zákoníku (EGBGB). Zrušení se zasílá na adresu:
Playata GmbH
Vordere Sterngasse 4/6
D-90402 Nürnberg
E-Mail: support@herozerogame.com

Důsledky Storna

V případě účinného odstoupení od smlouvy, služby přijaté obou stran a případné výhody získané z používání těchto služeb (např úroky), musí být vráceny. Pokud nemůže vrátit přijaté služby a zvyklosti (např herní výhody), nebo pokud můžete vrátit služby pouze částečně nebo ve zhoršeném stavu, budete to muset adekvátně vyrovnat. To může vést k tomu, že musíte rovněž splňovat smluvní povinnosti platby za období do zrušení. Povinnosti vrátit platby, musí být splněny do 30 dnů. Lhůta pro vás začíná dnem, kdy jste poslali oznámení o zrušení a pro nás, po jeho obdržení.

Důvěrné informace

Vaše právo na zrušení zaniká předčasně v případě, že smlouva je zcela splněna oběma stranami na vaše výslovné přání.

Konec Prohlášení "


7. Pravidla hry
7.1. herozerogame.com a možnosti komunikace nabízené herozerogame.com slouží pro zábavu a hru uživatele. Zneužití pro osobní účely ( např reklamní , politické či náboženské vyjádření názorů ) je zakázáno .
7.2. Uživatelé si mohou ve hře mezi sebou posílat zprávy. Uživatel musí vědět, že Playata GmbH netoleruje zprávy s tímto obsahem:
• Nadávky, vulgární nebo obscénní prohlášení nebo sexuální obsah,bez ohledu na to, zda výslovně či naznačovaně;
• Náboženské, politické či sociálně politické názory;
• Urážející, pomlouvačné, urážlivé, výhružné nebo nepříjemné komentáře;
• Jména pro herní postavy nebo uživatelské účty, považující se za nevhodné podle těchto VOP ; V tomto případě , Playata GmbH je oprávněn odstranit i takováto nevhodná jména nebo změnit název jako mírnější opatření, kromě opatření uvedených v § 8 odst 2 ;
• Materiál třetích osob s autorskými právy či ochrannou známkou bez jejich písemného souhlasu;
• Žádat hesla a osobní informace o ostatních uživatelích (například příjmení, adresa, telefonní číslo, datum narození, atd.);
Odkazy na komerční internetové stránky třetích stran;
• Reklamy, včetně loterií, soutěží či jiných soutěžích;
• "Cheat" nebo "hack" programy, informace nebo odkazy na tyto programy nebo na internetové stránky, které tvrdí, že mají takové programy, které zneužívají uživatelská hesla; nebo
• další informace, které shledá Playata GmbH jako nevhodné pro tuto internetovou stránku dle jejích uvážení;
7.3. Uživatel, který odesílá obsah je osobně zodpovědný za to, že obsah není v rozporu s právem, zejména autorským právem třetích osob. V tomto ohledu je uživatel osobně a přímo zodpovědný za všechny pohledávky ze strany třetích stran. V případě, že Playata GmbH nese zodpovědnost za obsah předložený uživatelem, musí uživatel usvobodit Playata GmbH od všech vzniklých následků.
7.4. Vědomé narušení dialogů různých uživatelů je zakázáno, např.: opakované přerušování konverzace mezi jinými hráči prostřednictvím obtěžujících zpráv, negativnívních zpráv, nepřátelských zpráv.Zprávy zasílané mezi uživatel nejsou osobní, ale jsou spíše veřejné. Uživatelé jsou proto požádáni, aby upustili od výměny informací, jako je e-mailová adresa, adresa, příjmení, telefonní číslo, obrázky, instant messaging, jméno atd. Z důvodu osobní ochrany, Playata GmbH důrazně nedoporučuje poskytování těchto osobních údajů. Je-li podezření, že někteří uživatelé se snaží získat výše uvedené osobní informace od ostatních uživatelů, Playata GmbH by měla být o tomto informována na e-mailové adrese support@herozerogame.com.
7.5. Playata GmbH poukazuje na to, že sledování veškerého obsahu předloženého uživateli je nemožné. Nicméně, náhodné testy jsou prováděny, a uživatelé mohou hlásit porušování ostatních. Playata GmbH pak provede přezkum co nejdříve, a pokud je to nutné, upraví nebo odstraní tento obsah.
7.6. Neexistuje žádný nárok na poskytnutí možností komunikace.
7.7. Uživateli není povoleno používat chyby v programování (tzv. "bugs") k osobnímu prospěchu. Zjištěné chyby musí být oznámeny na e-mailové adrese support@herozerogame.com.
7.8.Uživatel je zakázáno používat jakékoliv opatření, které způsobuje nadměrné množství dat (traffic) nebo dopad na průběh hry. Zejména jsou zakázány automaticka a poloautomatická skripta, která provádějí dotazy na databázi, nebo ovládají herní mechanismus. Jakákoliv manipulace s daty uloženými na serveru je zakázána.

8. Virtuální domovní práva
8.1. herozerogame.com spadá pod virtuální domovní pravo Playata GmbH. Tím se rozumí právo provozovatele internetových stránek sledovat chování uživatelů na webových stránkách k dosažení souladu VOP a přijmout vhodná opatření v případě jejich nedodržení. Playata GmbH si vyhrazuje právo použít toto virtuální domovní právo podle potřeby bez omezení.
8.2. Pokud uživatel poruší povinnosti týkající se chování VOP, zejména pravidla chování uvedené v § 7, Playata GmbH je oprávněna zablokovat nebo vymazat příslušných obsah a herní postavy a / nebo dočasně, nebo v rámci proporcionality, trvale vyloučit uživatele od dalšího používání herozerogame.com a / nebo odstranění jeho uživatelský účet pro ochranu ostatních uživatelů. V tomto případě uživatel nemá nárok na náhradu nebo jinou náhradu za již poskytnuté platby. Playata GmbH musí informovat uživatele o účelu objasnění nebo nápravě porušení před zavedením výše uvedených opatření. Informace jsou, např. Není přijatelné, aby došlo k poškození Playata GmbH, Evropské hry Group AG třetí osobou. Po zablokování uživatele není tomuto uživateli dovoleno používat herozerogame.com s jinou herní postavou.

9. Autorská práva a ochranná známka
9.1. Veškerá autorská práva a používání jiných práv duševního vlastnictví souvisejících s herozerogame.com patřících Playata GmbH, jsou chráněny ve prospěch třetích osob. Uživatel může používat pouze obsah, které mu náleží v rámci účasti ve hře. Bez výslovného, ​​předchozího, písemný souhlas Playata GmbH, není žádnému uživatelu povoleno používat, kopírovat, ukládat, zpracovávat, dekompilovat, zpětně analyzovat, (zákaz "reverzní inženýrství"), a / nebo distribuovat obsah hry, jako jsou texty , termokamery, grafika, znaky, loga, hudební kousky, tóny, tón sekvence, videa, programy, software kódy nebo jiné informace mimo účast v herozerogame.com. Uživatel má právo umístit odkaz na internetové stránky provozované Playata GmbH, pokud to slouží k vzájemnému odkazu. Playata GmbH si vyhrazuje právo zrušit toto oprávnění. Nicméně není přípustné prezentovat internetové stránky provozované společností Playata GmbH ve formě hypertextového odkazu v rámečku.
9.2. Totéž platí pro práva spojená s jmény a dalšími značkami a pro práva o ochranné známce. Jakékoli použití mimo hru, zejména v obchodním provozu, je bez výslovného, písemného souhlasu zakázáno.
9.3. Playata výslovně zdůrazňuje následují: kdyby snad uživatele nabídl svůj účet nebo jeho část na prodej na internetu za účelem získání finanční částky, znamená to porušení autorských práv potenciálně porušení rozpoznávací značky a nedodržení podstatných závazků daných podmínkami. Uživatel bude vystaven naúčtování nákladů.

10. Doba trání smlouvy a ukončení
10.1. Při registraci, dohoda využití mezi Playata GmbH a uživatelem je stanovena dobu neurčitou.Uživatel může vypovědět smlouvu kdykoliv bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodů a to zrušením svého účtu nebo e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu support@herozerogame.com. V důsledku ukončení dohody, jsou všechny uložené informace týkající se ochrany osobních údajů účtu uživatele smazány. To zahrnuje e-mailovou adresu uživatele, atd.
10.2. Playata GmbH může ukončit smluvní vztah kdykoli a bez udání důvodů oznámením s 2 týdenním předstihem.
10.3.Právo na okamžité zrušení v důsledku závažných důvodů zůstává nedotčeno. Playata GmbH je oprávněna zejména, i když ne na závěr, k okamžitému zrušení v případech uvedených v § 11 bodu 1 těchto VOP, kdy se jedná o významný důvod.
10.4.Ukončení musí probíhat písemně, nebo ve formě textu (e-mail je dostačující).

11. Sankce a ukončení bez předchozího upozornění / vyloučení ze hry
11.1. Playata GmbH může vyloučit uživatele s okamžitou účinností a vyloučit ho ze hry, pokud
• Uživatel registruje více účtů nebo převede svůj účet třetím stranám v rozporu s § 3 § 2, § 3 bod 3 a § 3 bod 5.
• Uživatel používá svůj účet pro komerční účely, nebo pro reklamu v rozporu s § 3 bodu 4.
• Uživatel zneužívá zaznamenaná data od ostatních uživatelů v rozporu s § 3 § 8.
• Uživatel používá anonymizace dat pro použití ve hře nebo vykonává manipulativní zásahy pomocí softwaru a mechanismy v rozporu § 3 § 11 a § 3 bod 12.
• Uživatel porušuje pravidla hry obsažené v § 7 a navzdory varování nepřestává v porušování pravidel. Varování o porušení pravidel není nutné v případě, že se jedná o závažné porušení pravidel. Porušení pravidel je shledáno Playata GmbH.
• Uživatel porušuje autorská práva nebo jiné zákony na ochranu třetích osob uvedených v § 9.
11.2. V mírnějších případech mohou být použity sankce, např. snížení herní úrovně, místo vyloučení ze hry. Příslušné hodnocení záleží pouze na Playata GmbH a jejím právu vlastního uvážení. Uživatel nebudeme mít žádný nárok na to, aby byl sankcionován místo vyloučen ze hry.
11.3. Playata GmbH je oprávněna odstranit uživatelský účet, pokud existují legitimní důvody (např nečinnost).

12.Omezení odpovědnosti a uvolnění odpovědnosti
12.1. Playata GmbH a European Games Group AG jsou odpovědny za odškodnění nároků podle právních předpisů za úmyslný záměr a hrubé zanedbání ze strany jejich představitelů a asistentů. Playata GmbH a European Games Group AG mají také odpovědnost v případě, že dojde k záměrnému či nedbalému porušení významných smluvních závazků na základě právních předpisů to znamená závazku, který je obzvláště důležitý pro získání účelu smlouvy na základě naplnění, na jenž jste se spoléhal.
12.2. S výjimkou v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení smlouvy, odpovědnost Playata GmbH a evropské hry Group AG je omezeno na typicky předvídatelné škody, v době vzniku škody. Jakékoliv nároky podle německého zákona o ručení za výrobek (Produkthaftungsgesetz), nebo v případě podvodně skrytých chyb a na základě újmu na zdraví, tělo a život zůstávají nedotčeny výše uvedené omezení odpovědnosti. Ve všech ostatních případech se Playata GmbH a European Games Group AG nenese odpovědnost.
12.3. Playata GmbH a European Games Group AG nenese žádnou odpovědnost za neoprávněný přístup, získávání znalostí, distribuce nebo zneužití osobních údajů vyměňovaných na herozerogame.com třetími osobami (např neoprávněným přístupem "hackerů").Totéž platí pro informace a obsah na propojených webových stránkách třetích stran předložených uživateli. § 12 body 1 a 2 zůstávají nedotčeny.
12.4. Playata GmbH a zejména evropských Games Group AG nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat (vysoké skóre, zakoupené zboží, atd), ve vztahu k herním postavám, pokud jste zrušil svůj účet podle § 10 bod 1. Odpovědnost za ztrátu dat, obecně se omezuje na typické úsilí obnovy, která by vznikla z tvorby záloh uživatelem.
12.5. Datová komunikace přes internet nemůže být zaručena bez chyby a / nebo vždy podle aktuálního stavu techniky. Playata GmbH a European Games Group AG za to nenese žádnou odpovědnost a neposkytne záruku, že funkčnost na herozerogame.com včetně využití funkcí je bez technických chyb, nebo že herozerogame.com musí být k dispozici po celou dobu.
12.6. S výjimkou úmyslného záměru a odpovědnosti za porušení patentových nároků, nároky na náhradu škody spadají do promlčecí do 12 měsíců od jejich vzniku.
12.7. V případě porušení práv třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např autorskými právy a zákony), vzniklé v souvislosti s obsahem, který vy nebo uživatelé distribuují, který umožňuje přístup anebo nedodržuje smluvní podmínky této VOP, musíte odejít z Playata GmbH, Evropské hrací společnosti AG stejně tak jako s přidružených společností.

13. Ochrana dat
13.1. Playata GmbH musí dodržovat za všech okolností podmínky s platnými předpisy na ochranu osobních údajů. To zahrnuje zejména ochranu osobních údajů poskytnutých uživatelem při registraci na herozerogame.com. Podrobnosti jsou odvozeny z předpisů na ochranu údajů Zásady ochrany osobních údajů, které lze zobrazit, uložit a vytisknout kdykoliv v jejich pořadí platném znění pod tímto odkazem.

14. Závěrečná ustanovení
14.1. Předpisy, které se odchylují od těchto VOP nebo Všeobecných obchodních podmínek pro uživatele jsou použitelné pouze v případě, Playata GmbH - a pokud jde o virtuální měna: European Games Group AG - dříve schválila jejich použitelnost v písemné formě.
14.2. Pokud jsou tyto VOP změněny nebo upraveny, bude Playata GmbH informovat uživatele předem. Pokud se uživatel přihlásí do herozerogame.com znovu po obdržení změněné VOP, je to považováno za schválení změněné GTC.Uživatel se může odvolat na změněné VOP. Nemáte-li tuto změnu do 14 dnů od obdržení zprávy odvolání, změny jsou považují jako za vámi uznané. V případě odvolání, Playata GmbH je oprávněn ukončit tuto smlouvu s vámi ve výpovědní lhůtě 1 měsíce.
14.3. Pokud je toto ustanovení nebo další ustanovení těchto podmínek použití je nebo se stane neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.Neplatné ustanovení bude konsensuálně nahrazeno smluvními stranami s ustanovením, které nejpřesněji představuje ekonomický kontext a účel neplatného ustanovení v právně účinným způsobem. Výše uvedená nařízení se použije, respektive v případě opomenutí nařízení.
14.4.Právo Spolkové republiky Německo se použijí. Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena.Jazyk dohody je němčina.
14.5. Pokud nemáte obecnou soudní příslušnost v Německu, nebo pokud se budete stěhovat do zahraničí po dokončení dohody nebo pokud váš pobyt není znám v době podání žaloby, místo soudu pro všechny spory je v Mnichově. Kromě toho, Playata GmbH a European Games Group AG je oprávněna podat žalobu v místě působnosti uživatele.